Friday, August 8, 2008

بحرالرمال

يابــحــــر مـالـــك كــــــده ساكـن
لاموج بـــيـعـلى ولا ســـــــــــفينه
ولا حد ع الـــبـعد انا شــــــــــابفه
مـاشـــــايفش غــــــــير نور المينا
فى الضـــلمـــه ياليــــل يواســـينى
ويقولـلـــــى أحــفـــر فى الـطـــينه
يابـــحـر شــطــــــك كـــله رمــال
الطيـــــــنه فى الـــقاع ودفـــــــيـنه
من صــــغرى كــنت أخــــاف منك
ماأعرفـــش الـعــــــوم ولا تفانــينه
خايف أغوص هــنا فـــيك أغـــرق
والطــيـــــنه فى الوادى عـجــــيـنه
مش عــــاوزه حــــــفر ولا دياولوا
بمجـهود بســـــيط تـبقى جــــنـيــنه
رياحيـــــــــن مع الفل ويـاســــمين
وفى القلب صـــــــــــباره حــزيــنه
الشـــــــوك لابســــــــها مغــطــيها
من بــــعد تقول حـــــلوه وزيــــــنه
حـاول تقرب تلمســــــها
تدمى الاصابع والجــينه
تـــــبكى ودمــها يـســـــــــيل لـبنى
ودمك أســـــــــــود من الشــــــــينه
عليك بالصــــــــــحرا هناك واسعه
والميا تـعملها طحــــــينه
بالرمل نـبنى قصور ياما
والريح فى لحظه بتطوينا
..........
القاهره
15/12/2005
مصطفى برعى

No comments: